Jazyk nepřítele

Zajímalo Vás z čeho vznikl jazyk, který používá Váš nepřítel? Jsme tu přece pro Vás :)

K tématu se nedávno velmi přesně vyjádřil [DEV]Pye, který je považován za největší autoritu mezi vývojáři. Řekl:

Opforian ("Nepřátelština") je založena na evropských jazycích. V oblastích evropy měli Římané obrovský vliv po dlouhou dobu, příkladem je Itálie, Španělsko, Portugalsko a Francie. Tyto evropské jazyky jsou pak řazený do tzv. Románských jazyků. Nepřátelština by byla zajisté jiná kdyby kolem roku 9 n.l. římané zvládli dobýt německé území, ale ti místo toho ztratili celé 3 legie což zastavilo jejich postup. Díky tomuto máme v evropě více rodin jazyků, ne jen románské. Jsou zde Germánské jazyky, což zahrnuje Němčinu, Angličtinu, Holandštinu a skandinávské jazyky. V Evropě také najdete Slovanskou skupinu jazyků, což jsou jazyky založené na Balkánskách jazycích a samozřejmě na jazycich východní evropy. Nepřátelština je postavena na slovanských jazycích s "příchutí" jazyků románských a germánských, a to je důvod proč zní jako Ruština či Bulharština. A, jak už bylo zmíněno, byla záměrně vytvořena aby zněla opravdově, ale nebyla žádným jazykem.

<Zdroj - official Americas Army forum>

Co dodat? Snad jen, že nám připadá nepřátelština povědomá díky tomu, že čeština je slovanský jazyk, ale byla velmi ovlivněna nejdříve románskou, posleze germánskou kulturou.

Samozřejmě také můžete vyzkoušet "Opfor translator", ke stažení i u nás - opfor translator